ਪਰਸਨਲ ਫਾਈਨੈਂਸ ਨੂੰ ਕਰੋ ਮੈਨੇਜ, ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ ਕਰਜ
ਰੁਪਏ-ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਓਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਬੁੱਧੀਪੂਰਨ ਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਅਤੇ ਲਾਂਗ ਟਰਮ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਗੋਲ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ’ਚ ਮੱਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ,

ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤ ਦੌਰਾਨ ਆਰਥਿਕ ਉਥਲ-ਪੱਥਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਏ ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਰੁਪਇਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ

Also Read :-

ਤਾਂ ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੁਪਇਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ-

ਵਿੱਤੀ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣੋ:

ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਵਿੱਤੀ ਟੀਚਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਖਰੀਦਣਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਲਾਂਗ ਟਰਮ ਵਿੱਤੀ ਟੀਚਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਫੰਡ ਬਣਾਉਣਾ, ਘਰ ਖਰੀਦਣਾ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਬਜ਼ਟ ਬਣਾਓ:

ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਖਰਚ ਅਤੇ ਬੱਚਤ ਲਈ ਇੱਕ ਬਜ਼ਟ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਬਜ਼ਟ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਲੈਣ ’ਚ ਮੱਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਬਜ਼ਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ, ਤੁੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਰਚਿਆਂ, ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਰਚਿਆਂ, ਬੱਚਤ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ’ਚ ਕਰੋ ਕਟੌਤੀ:

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਲਦ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਖਰਚਿਆਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚਤ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕੋਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਤਾਕਤ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੋਗੇ

ਆਪਣਾ ਕਰਜ਼ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ:

ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਜ਼ਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਚੁਕਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ ਆਪਣੇ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਕਰਜ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ ਲਈ ਬਿਨੈ ਕਰੋ

ਐਮਰਜੰਸੀ ਫੰਡ ਬਣਾਓ:

ਕੋਈ ਵੀ ਐਮਰਜੰਸੀ ਸਥਿਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਬੱਚਤ ਇੱਕ ਹੀ ਵਾਰ ’ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਂੜੀਦੇ ਰੂਪ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਐਮਰਜੰਸੀ ਸਥਿਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਰਕਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਛੋਟੀ-ਛੋਟੀ ਰਕਮ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਜਿਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਐਮਰਜੰਸੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ

ਕੇ੍ਰਡਿਟ ਸਕੋਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ:

ਇੱਕ ਹੈਲਥੀ ਕੇ੍ਰਡਿਟ ਸਕੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ’ਚ ਮੱਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਖੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚਤ ਕਰਨ ’ਚ ਪਹਿਲੂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੇ੍ਰਡਿਟ ਸਕੋਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਲੋਂੜੀਦਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਸਮਝਦਾਰੀ ਹੈ

ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੋ:

ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸਿਰਹਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੀਮਾ ਪਾਲਸੀਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਅਤੇ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਲਟ ਹਲਾਤਾਂ ’ਚ ਡਿੱਗ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼:

ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਯਮਤ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਫਰਜ਼ਾਂ ਲਈ ਦੂਜਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹੋਗੇ ਇਸ ਲਈ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਪਲਾਨਿੰਗ ਟੂਲਸ ’ਚ ਛੋਟੀ ਰਕਮ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ

ਆਪਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ ’ਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਓ:

ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟੋਕਰੀ ’ਚ ਰੱਖਣਾ ਕਦੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਊਚਲ ਫੰਡ, ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ, ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਪਕਰਣਾਂ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਭਿੰਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਬੱਚਤ ਕਰੋ:

ਤੁਹਾਡੇ ਖਰਚੇ ਵਧ ਜਾਂ ਘਟ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਧਦੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਬੱਚਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਓ ਤੁਸੀਂ ਮਿਊਚਲ ਫੰਡ ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਆਵਰਤੀ ਜਮ੍ਹਾ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਛੱਡਣਾ

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦਰਜ ਕਰੋ!
ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰੋ
Captcha verification failed!
CAPTCHA user score failed. Please contact us!