good neighbor -sachi shiksha punjabi

ਖਾਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਚੰਗਾ ਗੁਆਂਢੀ ਬਣਨਾ

ਖਾਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਚੰਗਾ ਗੁਆਂਢੀ ਬਣਨਾ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੇ ਗੁਆਂਢੀ ਪਾਉਣਾ ਕਿਸਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਭੌਤਿਕਵਾਦੀ ਯੁੱਗ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ...
reward children sweetly -sachi shiksha punjabi

reward children sweetly ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਪਿਆਰੀ ਸਜ਼ਾ

ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਪਿਆਰੀ ਸਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬੱਚੇ ਅਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇੱਕ ਹੀ ਵਾਰ ’ਚ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਕਸਰ ਬੱਚੇ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹਾ...
Child Starts Asking Questions -sachi shiksha punjabi

Child Starts Asking Questions ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ

ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਉਮਰ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ, ਸਰੀਰਕ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਦਿਮਾਗ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣ ’ਤੇ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਪੈਰ-ਪੈਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਸਵਾਲ...
Successful Husband -sachi shiksha punjabi

Successful Husband ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਬਣਾਓ ਸਫਲ ਪਤੀ

ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਬਣਾਓ ਸਫਲ ਪਤੀ Successful Husband ਹਰੇਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਹੱਦ, ਸੀਮਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮਾਂ-ਬੇਟੇ ਦਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ’ਚ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਖਲ...
Teach Child - sachi shiksha punjabi

ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਸਿਖਾਓ

ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਸਿਖਾਓ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ...
Spanking makes children stubborn - sachi shiksha punjabi

ਢੀਠ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ

ਢੀਠ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਅੱਜ ਬੱਚਾ ਢਾਈ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਸਕੂਲ ’ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੱਚਾ ਭਲੇ ਹੀ ਆਪਣਾ...
Father Day Special -sachi shiksha punjabi

Father Day Special ਪ੍ਰੇਮ ਅਤੇ ਤਿਆਗ ਦੀ ਮੂਰਤ ਹੈ ਪਿਤਾ

ਪ੍ਰੇਮ ਅਤੇ ਤਿਆਗ ਦੀ ਮੂਰਤ ਹੈ ਪਿਤਾ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ’ਚ ਗੁਰੂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਮਾਂ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਭਾਵ ਪਾਪਾ ਵੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੋਨੋਂ ਜਹਾਨਾਂ ’ਚ ਰਹਿਬਰ ਬਣ...

ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਖਾਓ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ

Teach boys to do household chores ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਖਾਓ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ ਲਈ ਸਮਾਜ ’ਚ ਹੁਣ ਵੀ ਸਿਰਫ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸਿਖਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨੀ ’ਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੀ ਉਸ ਦੇ...

Health in old age ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਵਸਥਾ ’ਚ ਸਿਹਤ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰੋ

ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਵਸਥਾ ’ਚ ਸਿਹਤ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰੋ ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਵਸਥਾ ’ਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਈ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕੁਝ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ...
Relation Husband Wife -sachi shiksha punjabi

Relation Husband Wife ਮੇਰੀ ਵੀ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਰੋ

ਮੇਰੀ ਵੀ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਰੋ ਸੁਖਦ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦਾ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਹੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਐਨੀ ਵੀ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਪਤੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ-ਕਰਦੇ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣਾ...

ਹੋਸਟਲ ਗੋਇੰਗ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾਓ ਇਹ ਆਦਤਾਂ

ਹੋਸਟਲ ਗੋਇੰਗ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾਓ ਇਹ ਆਦਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ’ਚ ਭੇਜਦੇ ਹਨ  ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੋਸਟਲ ’ਚ ਰਹਿਣਾ...
new relationship after marriage -sachi shiksha punjabi

ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ਨਵੇਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨਾਲ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ

ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ਨਵੇਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨਾਲ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ new relationship after marriage ਨਵੀਂ ਵਿਆਹੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ’ਚ ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮਹਿਸੂਸ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 22 ਤੋਂ 26...
Holiday is Fun -sachi shiksha punjabi

ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੋਵੇ ਮੌਜ-ਮਸਤੀ ਭਰਿਆ

ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੋਵੇ ਮੌਜ-ਮਸਤੀ ਭਰਿਆ ਸਾਡੀ ਰੂਟੀਨ ਦੀ ਲਾਈਫ ’ਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਹਫ਼ਤੇ ’ਚ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੀ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਖਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ...
good habits for a better marriage -sachi shiksha punjabi

ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ’ਚ ਬੇਹਤਰੀ ਲਈ ਕੁਝ ਚੰਗੀਆਂ ਆਦਤਾਂ

ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ’ਚ ਬੇਹਤਰੀ ਲਈ ਕੁਝ ਚੰਗੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਹਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ’ਚ ਮਿਠਾਸ ਹੋਣਾ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ, ਮਾਂ-ਬੇਟੀ, ਸੱਸ-ਨੂੰਹ, ਨਣਦ-ਭਾਬੀ, ਦਰਾਣੀ-ਜੇਠਾਣੀ ਦੋ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦਾ ਰਿਸਤਾ ਅਜਿਹਾ...

ਤਾਜ਼ਾ

ਕਲਿਕ ਕਰੋ

518FansLike
7,877FollowersFollow
430FollowersFollow
23FollowersFollow
100,383FollowersFollow
35,500SubscribersSubscribe

ਵਿਸ਼ੇਸ਼

ਪੁਰਾਣਾ

Healthy ਨਾ ਵਧੇ ਢਿੱਡ, ਰਹੋ ਹੈਲਦੀ-ਹੈਲਦੀ

Healthy ਨਾ ਵਧੇ ਢਿੱਡ, ਰਹੋ ਹੈਲਦੀ-ਹੈਲਦੀ ਹੈਲਦੀ ਫੂਡ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲ ਆਧੁਨਿਕ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੈਲਦੀ ਹੀ...

ਪੂਜੀਨਕ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਸ਼ਾਹ ਸਤਿਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 101ਵੇਂ ਪਵਿੱਤਰ...

ਪੂਜੀਨਕ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਸ਼ਾਹ ਸਤਿਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 101ਵੇਂ ਪਵਿੱਤਰ ਅਵਤਾਰ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ''ਰੱਬੀ ਜਲਾਲ ਖਿੜ ਉੱਠੀ ਫਿਜ਼ਾਏਂ, ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਾਹ ਸਤਿਨਾਮ ਜੀ ਪਧਾਰੇ'' ਸੰਤ-ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੁੱਲ...

ਇੱਸਰ ਆ, ਦਲੀਦਰ ਜਾ…. lohri

ਇੱਸਰ ਆ, ਦਲੀਦਰ ਜਾ....lohri ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਲੋਹੜੀ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਮਕਰ ਸੰਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ...

ਸਰੀਰ ‘ਚ ਚਮਤਕਾਰੀ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੀਓ : ਪੁਦੀਨਾ ਚਾਹ

ਸਰੀਰ 'ਚ ਚਮਤਕਾਰੀ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੀਓ ਪੁਦੀਨਾ ਚਾਹ Mint tea ਪੁਦੀਨਾ ਇੱਕ ਔਸ਼ਧੀ ਜੜੀ-ਬੂਟੀ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੁਦੀਨੇ...

ਮਨੋਰੰਜਨ ਤੇ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੈ ਸੰਗੀਤ

ਮਨੋਰੰਜਨ ਤੇ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੈ ਸੰਗੀਤ Music is the source of entertainment ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਪੁਰਾਤਨ ਕਾਲ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਜਾਦੂ ਅੱਜ...