do-not-let-bitterness-in-married-life

ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ‘ਚ ਕੜਵਾਹਟ ਨਾ ਆਉਣ ਦਿਓ do-not-let-bitterness-in-married-life

ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਜੋ ਮਿੱਠੇ-ਕੌੜੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ‘ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿੱਠਾ ਵੀ ਆਮ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਸਿਰਫ਼ ਕੜਵਾਹਟ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਆਪਣੇਪਨ ‘ਤੇ ਹੀ ਟਿਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਟੁੱਟਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ‘ਚ ਦਰਾਰ ਪੈਣ ‘ਚ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ

ਦੋਨਾਂ ‘ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਿਲ ਦਾ ਪਹਾੜ ਬਣਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਚੱਲਦੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਡਗਮਗਾਉਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਇਸ ਕਿਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਡਗਮਗਾਹਟ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ‘ਚ ਹੀ ਭਲਾਈ ਹੈ ਆਪਣੇ ‘ਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਸੰਭਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਰੀ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੰਡਰਾਉਂਦੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਹੁਣੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਸੰਭਾਲਣਾ

ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਪਤੀ

 • ਪਤਨੀ ਦੇ ਪੇਕੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਟੋਕਿਆ ਨਾ ਕਰੇ
 • ਪਤਨੀ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ-ਸਮਝੇ ਮਨ੍ਹਾ ਨਾ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ੍ਹ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰੋ, ਜੋ ਨਾ ਸਵੀਕਾਰੇ, ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਓ
 • ਪਤਨੀ ਜੇਕਰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੋ
 • ਦੂਜਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪਤਨੀ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦਾ ਬਖਾਨ ਨਾ ਕਰੋ ਕੋਈ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਓ
 • ਪਤਨੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਨਾਲ ਹੀ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਉਸ ਦੀ ਪਸੰਦ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ
 • ਪਤਨੀ ਦੇ ਬਣਾਏ ਖਾਣੇ ‘ਚ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਦੇ ਕਮੀ-ਪੇਸ਼ੀ ਨਾ ਕੱਢੋ ਕੋਈ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਓ
 • ਜੇਕਰ ਪਤਨੀ ਕੰਮਕਾਜ਼ੀ ਹੈ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ‘ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੱਥ ਵੰਡਾਓ
 • ਬੱਚਿਆਂ, ਨੌਕਰ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਾ ਕਰੋ
 • ਪਤਨੀ ਰਾਹੀਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਉਡਾਓ ਉਸ ਦੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਨੋ
 • ਆਪਣੇ ਬੂਟ, ਟਾਈ, ਜ਼ੁਰਾਬਾਂ, ਰੁਮਾਲ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਫੈਲਾ ਕੇ ਨਾ ਰੱਖੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਸੰਭਾਲੋ
 • ਗਿੱਲੇ ਤੋਲੀਏ ਨੂੰ ਬਿਸਤਰ ‘ਤੇ ਨਾ ਰੱਖੋ
 • ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੈਅ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਚ ਆਖਰ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾ ਕਰੋ
 • ਪਤਨੀ ਕਿਸੇ ਪੁਰਸ਼ ਸਹਿਕਰਮੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਿਗ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨਾ ਦੇਖੋ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ
 • ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਬੁਲਾਓ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਆਪਣਾਪਨ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਪਤਨੀ ਲਈ:-

 • ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਚਾਦਰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਪੈਰ ਫੈਲਾਏ ਫਜ਼ੂਲ-ਖਰਚੀ ਨਾ ਕਰੇ
 • ਪੇਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਰੋਣੇ ਨਾ ਰੋਏ
 • ਪਤੀ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਅੱਗੇ ਉਜ਼ਾਗਰ ਨਾ ਕਰੇ
 • ਘਰ ਆਏ ਮਹਿਮਾਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰੇ
 • ਦੇਰ ਨਾਲ ਘਰ ਆਏ ਪਤੀ ‘ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਝੜੀ ਨਾ ਕਰੇ
 • ਪਤੀ ਨੂੰ ਨੀਚਾ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਨਾ ਕਰੇ ਤੁਲਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਲੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
 • ਭੋਜਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਪਤੀ ਦੀ ਪਸੰਦ ਨਾ-ਪਸੰਦ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇ
 • ਘੁੰਮਣ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਪਤੀ ਦੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਸਾੜੀ ਜਾਂ ਸੂਟ ਪਹਿਨੋ ਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਨਾ ਕਰੋ
 • ਪਤੀ ‘ਤੇ ਹਾਵੀ ਨਾ ਹੋਵੋ ਆਪਣੀ ਸਲਾਹ ਦਿਓ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨਾ ਕਰੋ
 • ਪਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਗਜ਼, ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਆਦਿ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਨਾ ਰੱਖੋ
 • ਪਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿੱਛ-ਲੱਗੂ ਨਾ ਬਣਾਓ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ
 • ਪਤੀ ‘ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਕਰੋ ਸ਼ੱਕ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਘੁਣ ਹੈ ਜੋ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ
 • ਪਤੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਜਾਂ ਕਮੀਆਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਾ ਗਿਣਾਉਂਦੇ ਰਹੋ
 • ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿਓ

ਦੋਵਾਂ ਲਈ:-

ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਾ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਵੇ ਇਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ‘ਚ ਅਹਿਮ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਉਣ ਦਿਓ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਾਗ- ਸਬੰਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸਹਿਕਰਮੀਆਂ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮਨ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਚੁੱਪ ਰਹੇ ਮੌਕਾ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਪ੍ਰ ੇਮ-ਪੂਰਵਕ ਕਰਵਾਓ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨਣ ‘ਚ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਦੇ ਦੋ ਪਹੀਏ ਹਨ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਵੀ ਮਿਲਜੁਲ ਕੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੇਮ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ – ਨੀਤੂ ਗੁਪਤਾ

ਸੱਚੀ ਸ਼ਿਕਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ FacebookTwitter, LinkedIn और InstagramYouTube  ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ.

ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਛੱਡਣਾ

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦਰਜ ਕਰੋ!
ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰੋ
Captcha verification failed!
CAPTCHA user score failed. Please contact us!