knees pain -sachi shiksha punjabi

ਵਧਦੇ ਵਜ਼ਨ ਦਾ ਗੋਡਿਆਂ ’ਤੇ ਅਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਜ਼ਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ’ਚ ਆਸਟਿਓਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਜੋੜ ਲਗਾਤਾਰ ਘਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸਰੀਰ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਡਾਈਬਿਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਕਾਰਡਿਓਵੈਸਕਿਊਲਰ ਸਬੰਧੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਮੋਟਾਪੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਡਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜੋੜ ਹੈ ਜੋ ਤਾਊਮਰ ਸਰੀਰ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਢੋਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ

knees pain ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਜ਼ਨ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ’ਚ ਆਸਟਿਓਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਜੋੜਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਅਜਿਹਾ ਰੋਗ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਚੱਲਣਾ-ਫਿਰਨਾ ਵੀ ਮੁਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਹਿਣਯੋਗ ਦਰਦ ਉੱਭਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਉਮਰ ਵਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗੋਡਿਆਂ ਸਮੇਤ ਰੋਗੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਜਾਣ ਦੇ ਲੱਛਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋੜਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਮਜ਼ਰੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬੇਤਰਤੀਬੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਇਲ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਵਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਵਜ੍ਹ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ’ਚ ਵੀ ਜੋੜਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅਤੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

Also Read :-

ਆਸਟਿਓਪੋਰੋਸਿਸ ਜੋੜਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜੋਰ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਰੋਗ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਰਟੀਲੇਜ਼ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜੋੜਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ’ਚ ਅਕੜਨ, ਜਾਮ ਜਾਂ ਦਰਦ ਵੀ ਉੱਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹੱਡੀ ਦੇ ਕੋਲ ਦਾ ਕਾਰਟੀਲੇਜ਼ ਜਦੋਂ ਘਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਗੋਡਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਜ਼ਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ’ਚ ਆਸਟਿਓਆਰਥਰਈਟਿਸ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਦਾ ਸਹੀ ਕਾਰਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਜ਼ਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਜੋੜਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਅ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ

ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਜੋੜ ਨੂੰ ਮੋਬਾਇਲ ਜੁਆਇੰਟ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪੈਰ ਨੂੰ ਪੱਟਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਚੱਲਣ-ਫਿਰਨ, ਦੌੜਨ, ਪੈਰ ਮੋੜਨ ਅਤੇ ਬੈਠਣ ’ਚ ਮੱਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਜੋੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨੂੰ ਕਾਰਟੀਲੇਜ਼ ਅਤੇ ਲਿਗਾਮੈਂਟ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਹੱਡੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਆਪਸ ’ਚ ਘਸਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਫਰਿਕਸ਼ਨ ਇੰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਚੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ
ਗੋਡਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਾਰਟੀਲੇਜ਼ ਅਤੇ ਲਿਗਾਮੈਂਟ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਗੋਡਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਜ਼ਨ ਸਹਿਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਰਟੀਲੇਜ਼ ’ਚ ਰਗੜ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਕਿੱਲੋ ਵੀ ਵਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੋਡਿਆਂ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਬੋਝ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਕਿੱਲੋ ਵਜ਼ਨ ਗੋਡਿਆਂ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੋਧ ’ਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਜੋੜ ’ਤੇ ਬੋਝ ਜਾਂ ਦਬਾਅ 4 ਕਿੱਲੋ ਤੱਕ ਘਟ ਗਿਆ

ਗੋਡਿਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਭਾਵ ਆਸਟਿਓਪੋਰੋਸਿਸ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਜਿਆਦਾ ਪਤਲੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈਣ, ਸੱਟ ਲੱਗਣ, ਵੱਧਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਘਸਣਾ ਅਤੇ ਆਸਟਿਓਆਰਥਰਾਈਟਸ ਮੁੱਖ ਹਨ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲੇ ਢਲਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਡਿਸਆਰਡਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ’ਚ ਆਸਟਿਓਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਦੇ ਵਧਦੇ ਮਾਮਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਸਰਤ, ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਸਹੀ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਆਦਿ

ਦਰਅਸਲ, ਕੰਮਕਾਜ਼ੀ ਨੌਜਵਾਨ ਗਤੀਹੀਣ ਲਾਈਫਸਟਾਇਲ ਅਪਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਅਵਸਥਾ ’ਚ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗਲਤ ਅਵਸਥਾ ’ਚ, ਹੀ ਘੰਟਿਆਂ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਜੋੜਾਂ ਨੂੰ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੁਣ ਟਹਿਲਣਾ ਜਾਂ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੱਲਣ ’ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਉਹ ਟੈਲੀਵੀਜਨ ਦੇਖਣ ’ਚ ਲੰਘਾਉਂਦੇ ਹਨ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਿੱਸੇ ’ਚ ਮੋਟਾਪੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਾਂਗ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਰਡਿਓਵੈਸਕਿਊਲਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਡਾਈਬਿਟੀਜ ਵਰਗੀ ਲਾਈਫਸਟਾਇਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਮੋਟਾਪੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਾਂ ਸਬੰਧੀ ਤਕਲੀਫ ਜਾਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ’ਚ ਹੀ ਆਸਟਿਓਆਰਥਰਾਈਟਸ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਉੱਭਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ

ਦਰਅਸਲ ਸਰੀਰ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਜ਼ਨ ਗੋਡਿਆਂ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਗੋਡਿਆਂ ਲਈ ਨਿਆਂ-ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਠੀਕ ਵੈਸਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ 10 ਕਿੱਲੋ ਵਜ਼ਨ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ’ਤੇ 20 ਕਿੱਲੋ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਲੱਦ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਵਾਧੂ ਵਜ਼ਨ ਨੂੰ ਢੋਂਦੇ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੰਜਰੀ ਜਾਂ ਮੋਚ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਿੱਗ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ’ਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਜ਼ਨ ਲੱਦ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਹੋਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਸਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਡਿਆਂ ’ਚ ਦਰਦ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਵਰਤਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਬਿੰਦੂ ਨਾਲ ਗੋਡੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜਆਇੰਟ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੀ ਇੱਕ ਬਦਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਛੱਡਣਾ

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦਰਜ ਕਰੋ!
ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰੋ
Captcha verification failed!
CAPTCHA user score failed. Please contact us!